Oświadczenie Zarządu Going sp. z o.o. dot. planu restrukturyzacyjnego spółki Fest Festival sp. z o.o.


7.11.2023


Zarząd Going. oświadcza:

W odpowiedzi na informacje rozpowszechniane przez Fest Festival sp. z o.o. sugerujące, jakoby działania Going. doprowadziły do problemów finansowych Fest Festival sp. z o.o. i w konsekwencji do odwołania FEST Festivalu, pragniemy wskazać, że wszelkie tego typu informacje są nieprawdziwe, pozbawione jakichkolwiek podstaw, a ich celem jest uniknięcie odpowiedzialności przez Fest Festival sp. z o.o.


Going. stanowczo odrzuca wszelkie tego typu insynuacje i podejmie stosowne środki prawne przeciwko osobom, które rozpowszechniają takie informacje.


Odnosząc się do podnoszonego przez Fest Festival sp. z o.o. rzekomego naruszenia ustaleń i wstrzymania przez Going. środków ze sprzedaży biletów na FEST Festival, pragniemy podkreślić, że Fest Festival sp. z o.o. mija się z prawdą.


Going., monitorując działania podejmowane przez Fest Festival sp. z o.o., zażądał jedynie potwierdzenia, że (i) przeprowadzenie FEST Festivalu 2023 nie jest zagrożone; (ii) odbędzie się on bez istotnych zmian w liście artystów; (iii) Fest Festival sp. z o.o. dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami organizacyjnymi, aby wydarzenie odbyło się w bezpieczny i niezakłócony sposób.


Going. przykłada najwyższą wagę do tego, aby organizator gwarantował nie tylko samą realizację wydarzenia, ale także przeprowadzenie go w sposób zgodny z upublicznionymi założeniami.


Niezależnie od powyższego, jak informowali publicznie sami przedstawiciele Fest Festival sp. z o.o. już po odwołaniu wydarzenia, kwota środków brakujących do realizacji FEST Festivalu wielokrotnie przewyższała środki ze sprzedaży biletów rzekomo „wstrzymane przez Going.“, bowiem wyniosła 5 milionów złotych.


Going. stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom obciążania go skutkami działań Fest Festival sp. z o.o. i jej zarządu.

Oświadczenie Zarządu Going sp. z o.o. dot. planu restrukturyzacyjnego spółki Fest Festival sp. z o.o.


7.11.2023


Zarząd Going. oświadcza:

W odpowiedzi na informacje rozpowszechniane przez Fest Festival sp. z o.o. sugerujące, jakoby działania Going. doprowadziły do problemów finansowych Fest Festival sp. z o.o. i w konsekwencji do odwołania FEST Festivalu, pragniemy wskazać, że wszelkie tego typu informacje są nieprawdziwe, pozbawione jakichkolwiek podstaw, a ich celem jest uniknięcie odpowiedzialności przez Fest Festival sp. z o.o.


Going. stanowczo odrzuca wszelkie tego typu insynuacje i podejmie stosowne środki prawne przeciwko osobom, które rozpowszechniają takie informacje.


Odnosząc się do podnoszonego przez Fest Festival sp. z o.o. rzekomego naruszenia ustaleń i wstrzymania przez Going. środków ze sprzedaży biletów na FEST Festival, pragniemy podkreślić, że Fest Festival sp. z o.o. mija się z prawdą.


Going., monitorując działania podejmowane przez Fest Festival sp. z o.o., zażądał jedynie potwierdzenia, że (i) przeprowadzenie FEST Festivalu 2023 nie jest zagrożone; (ii) odbędzie się on bez istotnych zmian w liście artystów; (iii) Fest Festival sp. z o.o. dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami organizacyjnymi, aby wydarzenie odbyło się w bezpieczny i niezakłócony sposób.


Going. przykłada najwyższą wagę do tego, aby organizator gwarantował nie tylko samą realizację wydarzenia, ale także przeprowadzenie go w sposób zgodny z upublicznionymi założeniami.


Niezależnie od powyższego, jak informowali publicznie sami przedstawiciele Fest Festival sp. z o.o. już po odwołaniu wydarzenia, kwota środków brakujących do realizacji FEST Festivalu wielokrotnie przewyższała środki ze sprzedaży biletów rzekomo „wstrzymane przez Going.“, bowiem wyniosła 5 milionów złotych.


Going. stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom obciążania go skutkami działań Fest Festival sp. z o.o. i jej zarządu.

Kontakt


Dla posiadaczy biletów:
odwolany_fest@goingapp.pl

Dla mediów:
media@goingapp.pl

Kontakt


Dla posiadaczy biletów odwolany_fest@goingapp.pl


Dla mediów
media@goingapp.pl

01.09.23


Od 4 sierpnia, czyli od odwołania Fest Festivalu przez organizatorów, zadaliście nam mnóstwo pytań. Poniżej znajdziecie ujednoliconą i zaktualizowaną listę naszych odpowiedzi na najpopularniejsze z nich. 


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Do 6 listopada 2022 roku włącznie sprzedawcą biletów na Fest Festival był Going. Natomiast po 6 listopada 2022 roku Going. nie był sprzedawcą biletów na Fest Festival, jedynie pośredniczył w ich sprzedaży przez organizatora wydarzenia, tj. z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival otrzymacie od nas zwrot opłaty serwisowej, gdyż jest to kwota którą otrzymywał Going. za pośredniczenie w transakcji. Natomiast środki ze sprzedaży biletów trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata serwisowa?


Zarówno w przypadku sprzedaży biletów przez Going., jak i w przypadku pośredniczenia przez Going. w sprzedaży biletów przez organizatorów wydarzeń, do ceny biletu doliczana jest opłata serwisowa. 

W obydwu przypadkach opłata serwisowa stanowi wynagrodzenie Going. W pierwszym za sprzedaż biletów przez Going., a w drugim za pośredniczenie przez Going. w sprzedaży biletów przez podmioty trzecie. 

W przypadku Fest Festival opłata serwisowa była uwzględniona w cenie biletu niezależnie od terminu zakupu i kanału sprzedaży. 


Komu przysługuje zwrot opłaty serwisowej?


Zwrot opłaty serwisowej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od tego, czy kupiły bilet na Fest Festival od Going., czy też od organizatora Fest Festival. 


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony od Going.?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją, na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Uproszczoną instrukcję w zakresie zwrotu zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi. Bilety zakupione od organizatora Fest Festival będą miały te pola nieaktywne.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Kiedy otrzymam zwrot ceny biletu (wraz z opłatą serwisową) zakupionego od Going.?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Jak mam postępować w przypadku biletu zakupionego za pośrednictwem Going. od organizatora Fest Festival?


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora Fest Festival miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 

W przypadku zwrotu ceny biletu powinniście kontaktować się ze sprzedawcą, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej (tj. kiedy Going. pośredniczył w sprzedaży biletów przez organizatora Fest Festival) wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Środki pochodzące z opłat serwisowych zostawały w Going. jako wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów na wydarzenie. Pozostałe środki (tj. te pochodzące ze sprzedaży biletów) były przekazywane na rzecz organizatora Fest Festival.


Dlaczego zmieniono model sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej (kiedy sprzedawca biletów jest Going.) rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. Od momentu zakupu do realizacji wydarzenia organizator nie ma dostępu do wpływów ze sprzedaży. W modelu sprzedaży agencyjnej (kiedy sprzedawca biletów jest organizator wydarzenia, a Going. pośredniczy w transakcji) bileteria na bieżąco przekazuje organizatorowi środki ze sprzedaży biletów (zatrzymując jako swoje wynagrodzenie jedynie opłatę serwisową). 


W wyniku kryzysu w branży organizacji wydarzeń, wynikającego z pandemii COVID-19, wielu organizatorów potrzebowało (i nadal potrzebuje) bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator ogłosił swoją decyzję tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja organizatorów Fest Festival, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  


Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Gdzie mogę zobaczyć treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 

Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?

Dodatkowe pytania możecie kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.
17.08.23


Od 4 sierpnia, czyli odwołania przez organizatorów Fest Festivalu, zadaliście nam mnóstwo pytań. Sukcesywnie odpowiadamy i upubliczniamy wyjaśnienia. Zanim wyślesz swoje pytanie, prosimy Cię o sprawdzenie, czy odpowiedź została już zamieszczona poniżej.


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


To zależy od daty zakupu biletu. Jeśli kupiłeś bilet do 6 listopada 2022 roku (włącznie), Going. przyzna Ci pełny zwrot. Jeśli zakupu dokonałeś po tym terminie, Going. zwróci Ci tzw. opłatę transakcyjną. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku, Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Wynika to ze zmiany modelu sprzedaży z własnego na agencyjny. W pierwszym modelu klient zawierał umowę sprzedaży z Going., w drugim  – z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Do 6 listopada 2022 roku sprzedaż biletów na Fest Festival odbywała się w modelu własnym. Oznacza to, że osobom, które kupiły bilety w tym terminie, możemy zwrócić całość środków. Pieniądze  od pozostałych klientów na bieżąco trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata transakcyjna?


Opłata transakcyjna to po prostu wynagrodzenie Going. Została zawarta w cenie biletu niezależnie od sposobu i terminu zakupu. 


Komu przysługuje zwrot opłaty transakcyjnej?


Zwrot opłaty transakcyjnej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od sposobu i terminu zakupu.


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going.pl w modelu sprzedaży własnej?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem aplikacji Going, w modelu sprzedaży własnej, otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu. 


Uproszczoną instrukcję zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Kiedy otrzymam zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going w modelu sprzedaży własnej?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Co zrobić, żeby otrzymać zwrot za bilet zakupiony w modelu sprzedaży agencyjnej na stronie festfestival.pl?


Osoby, które zakupiły bilety na stronie Fest Festivalu i chcą otrzymać zwroty, powinny zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. Poinformowaliśmy o tym mailowo po oficjalnym odwołaniu festiwalu przez organizatorów. Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłaty transakcyjne zostawały u nas, pozostałe środki na bieżąco przekazywaliśmy organizatorowim. 


Kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o. Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Opłata transakcyjna zostanie zwrócona automatycznie przez Going. Nastąpi to w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Nie dotyczy to jednak osób, które wybrały płatność BLIKiem i dokonały jej ponad 120 dni temu. Tym osobom wysłaliśmy maila z instrukcją dalszego postępowania. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Ponad 120 dni temu kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o., płacąc BLIKiem. Co muszę zrobić, żeby otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Będziemy potrzebować Twojego numeru biletu oraz numeru rachunku bankowego. Poinformowaliśmy Cię mailowo, jak powinieneś dostarczyć nam niezbędne informacje. Zwrot opłaty transakcyjnej nastąpi do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego zmieniono tryb sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. W tzw. międzyczasie organizator nie ma więc dostępu do wpływów ze sprzedaży. Kryzys w branży wynikający z pandemii COVID-19 wywołał konieczność wypracowania alternatywnych rozwiązań. Okazało się, że wiele organizatorów potrzebuje bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Czy klienci byli jasno informowani o tym, z kim zawierają umowę sprzedaży?


Tak. W każdym modelu informacje na temat sprzedawcy były udostępnione na ścieżce zakupowej. Zawarto je w formularzach zgód, których akceptacja była niezbędna przed finalizacją płatności.


Na jakich zasadach Going. udostępniał swój system do sprzedaży biletów Fest Festivalowi po 6 listopada 2022 roku?


Udostępniliśmy nasz system do sprzedaży biletów oraz panel do zarządzania wydarzeniem organizatorom festiwalu na mocy umowy. Oznacza to, że FEST FESTIVAL sp. z o.o jako sprzedawca sama ustalała ceny biletów i ich liczbę w sprzedaży oraz mogła dynamicznie zmieniać te dane. Spółka na bieżąco odbierała od nas wpływy ze sprzedaży biletów i odpowiadała za zarządzanie nimi. 


Czy Fest Festival do ostatniego dnia sprzedaży korzystał z systemu udostępnionego przez Going.?


Nie. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na stronie festfestival.pl w zakładce „KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca. Przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę, gdyż administruje stroną samodzielnie. Going. nie miał żadnego wpływu na decyzjeę FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator została ogłosił swoją decyzjęszona tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja Festa, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał  montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, który odbędzie się 16 września 2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, spośród dostępnych jeszcze biletów wyodrębniliśmy pulę darmowych wejściówek. Będą one przeznaczone osób, które kupiły bilety na Fest Festival poprzez Going, niezależnie od modelu sprzedaży. 


Jak zdobyć wejściówki na koncert Jimka?


Wszystkie informacje znajdziecie na stronie wydarzania: https://goingapp.pl/wydarzenie/jimek-goscie-historia-polskiego-hip-hopu-i-rozdzial-2-fest/wrzesien-2023.


Czy wejściówka na koncert Jimka jest alternatywą dla zwrotu należności za bilet na Fest Festival?


Nie. Wejściówki udostępniamy niezależnie od procedury zwrotów. Możesz ubiegać się o jedno i drugie. 


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?


Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego? 


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odnośnik do regulaminu sprzedawcy. 


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU widnieje Going.? 


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 


Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
14.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego?


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odesłanie do regulaminu sprzedawcy.


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU jest Going.?


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival?


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.?


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje.


Poniżej dokładna treść tego postanowienia:


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator.


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
08.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej, jeśli bilet był kupiony od FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłata serwisowa zostanie zwrócona automatycznie w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu.


Wyjątkiem jest płatność BLIKiem dokonana ponad 120 dni temu - wówczas do zwrotu potrzebujemy od Ciebie numeru rachunku bankowego. Poinformujemy Cię mailowo, jak to zrobić. Środki otrzymasz do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku.


Na jakiej zasadzie działa udostępnienie systemu do sprzedaży biletów w przypadku Fest Festival i Going.? 


Platforma Going. to system, który łączy kupujących i organizatora. W modelu sprzedaży agencyjnej udostępniamy nasz system, przekazując organizatorowi panel do zarządzania wydarzeniem. W takim wypadku organizator sam ustala ceny biletów oraz ich liczbę, a także może zmieniać te dane dynamicznie. Wynagrodzeniem Going. jest tylko opłata transakcyjna.


W przypadku Fest Festiwalu zdecydowana większość transakcji odbywała się na stronie organizatora festfestival.pl. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na tej stronie w zakładce “KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca i przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę bez naszego udziału, gdyż administruje stroną samodzielnie.


Na czym polegała zmiana modelu z własnego na agencyjny? Kto i dlaczego podjął taką decyzję? Jakie konsekwencje ma to dla kupujących? Jak zostali o tym poinformowani? 


Jak w przypadku innych bileterii Going. oferuje bilety na wydarzenia w dwóch modelach: sprzedaż agencyjna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z organizatorem wydarzenia) oraz sprzedaż własna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z Going.).


Przez długi czas Going. prowadził sprzedaż biletów na wydarzenia głównie w modelu sprzedaży własnej. Ta forma wiązała się z rozliczaniem z organizatorami po odbyciu się wydarzeń... Po okresie pandemii Covid wielu organizatorów wydarzeń potrzebowało jednak bieżącego rozliczania wydatków związanych z organizacją wydarzeń m.in zaliczkowania artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów, była spółka FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W modelu agencyjnym Going., jako pośrednik pobierał jedynie opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały na bieżąco do organizatora wydarzenia, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W każdym modelu zakupowym informacje na temat sprzedawcy były odpowiednio udostępnione na ścieżce zakupowej - w formie stosownych zgód, których akceptacja była niezbędna, aby przejść do płatności.


Co ze zwrotami w jednym i drugim modelu? Jak zgłosić się po zwrot, z kim się kontaktować?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem Going. otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu należności.

Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od Going. (w modelu sprzedaży własnej działającym do dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty należności po zgłoszeniu się z takim zleceniem. Każda taka osoba otrzyma zwrot środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Na naszej stronie istnieje ścieżka, gdzie można wybrać “Pomoc” - https://goingapp.pl/pomoc-going, dalej zjechać na dół strony i wybrać “Napisz do nas wiadomość” https://goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy - następnie wybrać z listy “Zwrot”. W tym miejscu przechodzi się do panelu zarządzania biletem. Każdy bilet, który podlega zwrotowi ma aktywne pola - w ten sposób zgłasza się zwrot i jest on realizowany systemowo.


Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od FEST FESTIVAL sp. z o.o. (w modelu sprzedaży agencyjnej działającym od dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty opłat serwisowych pobranych przez Going. Każda taka osoba otrzyma zwrot tych środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu ceny biletu klienci powinni zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o., na rzecz którego Going. przekazywał środki ze sprzedaży biletów w modelu agencyjnym. Poinformowaliśmy o tym w dedykowanej komunikacji mailowej po oficjalnym odwołaniu festiwalu. 


W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej zwrot opłaty serwisowej następuje automatycznie, bez konieczności działania po stronie klientów. Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno? Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Trudno powiedzieć, czemu wydarzyło się to tak późno. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Organizator zapewniał o tym, że wydarzenie się odbędzie wg planu i nie jest zagrożone. Widać to było również w komunikacji Festa za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt. Warto podkreślić, że w Parku Śląskim już trwały montaże scen, powstawały ogromne konstrukcje obsługiwane przez sztab ludzi z całej Polski i nic nie wskazywało na to, co zostało ogłoszone w piątek 4.08, czyli na 5 dni przed startem festiwalu. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU 16.09.2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów, przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going. Cieszymy się też, że raper OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać.

Zaproszenia na koncert Jimka i OKIego są niezależne od ubiegania się o zwrot pieniędzy. Każdy kto posiada bilet na Festa, kupiony w aplikacji Going. może otrzymać bezpłatną wejściówkę na obydwa koncerty.06.08.23


W pełni rozumiemy Wasze rozgoryczenie na wieść o odwołaniu Fest Festivalu 2023. Nam też jest ogromnie przykro, byliśmy na Feście co roku od początku.


Od kiedy w piątek dowiedzieliśmy się o odwołaniu Festa, zespół Going. intensywnie pracuje, abyście byli informowani o kolejnych krokach i jak najszybciej otrzymali odpowiedzi na swoje pytania oraz zwroty należności.


Chcemy wyjaśnić Wam, na czym polega model agencyjny. To częsta forma współpracy bileterii i organizatorów wydarzeń związana z koniecznością regularnej przedpłaty środków dla organizatora. Tak również działo się w przypadku Fest Festivalu. Oznacza to, że Going. - jako pośrednik - zatrzymywał opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały bezpośrednio do organizatora Festa.


Klienci, którzy za pośrednictwem Going. kupili bilety w modelu agencyjnym, automatycznie otrzymają od Going. zwrot pełnej opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformowaliśmy w dedykowanej komunikacji mailowej.


Wiemy, że jako festiwalowicze mieliście apetyty na kilka dni najlepszej muzyki na żywo i rozumiemy Wasze rozczarowanie. W tej sytuacji chcemy, niezależnie od możliwości ubiegania się o zwrot należności, abyście mogli również dodatkowo skorzystać z innych wydarzeń, jakie odbędą się na Śląsku. Już 16 września 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się wyjątkowy koncert JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, którego Going. jest współorganizatorem.


Wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going., bez względu na model sprzedaży. Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.


Cieszymy się też, że OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać. Zapraszamy po nie TUTAJ.


Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Wam bardziej tę sytuację. Jest to dla nas ważne, bo jako Going. działaliśmy i zawsze działamy uczciwie i w dobrej wierze.04.08.23


Z przykrością przyjęliśmy informację o odwołaniu Fest Festivalu 2023.

Going. prowadził dystrybucję biletów na wydarzenie w dwóch modelach: agencyjnym, gdzie klienci zawierali umowę sprzedaży z organizatorem Fest Festival sp. z o.o. oraz wcześniej do 6.11.2022 w modelu sprzedaży własnej.

W przypadku modelu agencyjnego, mając na uwadze że Going. nie był stroną umowy sprzedaży biletów, wszyscy klienci, którzy dokonali zakupu biletów od organizatora za pośrednictwem serwisu Going. otrzymają zwrot opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformujemy w dedykowanej komunikacji mailowej.

Natomiast w przypadku wszystkich klientów, którzy zakupili bilety w modelu sprzedaży własnej skontaktujemy się i zaproponujemy kilka możliwych rozwiązań, aby mogli oni uzyskać zwrot środków w preferowanej przez siebie postaci.

Na tej stronie w ciągu 48h znajdziecie Państwo podstawowe informacje, które będą na bieżąco aktualizowane. Uruchomiliśmy dedykowaną skrzynkę mailową: odwolany_fest@goingapp.pl - na wszystkie wiadomości zareagujemy tak szybko, jak to możliwe.

01.09.23


Od 4 sierpnia, czyli od odwołania Fest Festivalu przez organizatorów, zadaliście nam mnóstwo pytań. Poniżej znajdziecie ujednoliconą i zaktualizowaną listę naszych odpowiedzi na najpopularniejsze z nich. 


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Do 6 listopada 2022 roku włącznie sprzedawcą biletów na Fest Festival był Going. Natomiast po 6 listopada 2022 roku Going. nie był sprzedawcą biletów na Fest Festival, jedynie pośredniczył w ich sprzedaży przez organizatora wydarzenia, tj. z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival otrzymacie od nas zwrot opłaty serwisowej, gdyż jest to kwota którą otrzymywał Going. za pośredniczenie w transakcji. Natomiast środki ze sprzedaży biletów trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata serwisowa?


Zarówno w przypadku sprzedaży biletów przez Going., jak i w przypadku pośredniczenia przez Going. w sprzedaży biletów przez organizatorów wydarzeń, do ceny biletu doliczana jest opłata serwisowa. 

W obydwu przypadkach opłata serwisowa stanowi wynagrodzenie Going. W pierwszym za sprzedaż biletów przez Going., a w drugim za pośredniczenie przez Going. w sprzedaży biletów przez podmioty trzecie. 

W przypadku Fest Festival opłata serwisowa była uwzględniona w cenie biletu niezależnie od terminu zakupu i kanału sprzedaży. 


Komu przysługuje zwrot opłaty serwisowej?


Zwrot opłaty serwisowej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od tego, czy kupiły bilet na Fest Festival od Going., czy też od organizatora Fest Festival. 


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony od Going.?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją, na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Uproszczoną instrukcję w zakresie zwrotu zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi. Bilety zakupione od organizatora Fest Festival będą miały te pola nieaktywne.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Kiedy otrzymam zwrot ceny biletu (wraz z opłatą serwisową) zakupionego od Going.?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Jak mam postępować w przypadku biletu zakupionego za pośrednictwem Going. od organizatora Fest Festival?


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora Fest Festival miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 

W przypadku zwrotu ceny biletu powinniście kontaktować się ze sprzedawcą, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej (tj. kiedy Going. pośredniczył w sprzedaży biletów przez organizatora Fest Festival) wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Środki pochodzące z opłat serwisowych zostawały w Going. jako wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów na wydarzenie. Pozostałe środki (tj. te pochodzące ze sprzedaży biletów) były przekazywane na rzecz organizatora Fest Festival.


Dlaczego zmieniono model sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej (kiedy sprzedawca biletów jest Going.) rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. Od momentu zakupu do realizacji wydarzenia organizator nie ma dostępu do wpływów ze sprzedaży. W modelu sprzedaży agencyjnej (kiedy sprzedawca biletów jest organizator wydarzenia, a Going. pośredniczy w transakcji) bileteria na bieżąco przekazuje organizatorowi środki ze sprzedaży biletów (zatrzymując jako swoje wynagrodzenie jedynie opłatę serwisową). 


W wyniku kryzysu w branży organizacji wydarzeń, wynikającego z pandemii COVID-19, wielu organizatorów potrzebowało (i nadal potrzebuje) bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator ogłosił swoją decyzję tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja organizatorów Fest Festival, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  


Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Gdzie mogę zobaczyć treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 

Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?

Dodatkowe pytania możecie kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.
17.08.23


Od 4 sierpnia, czyli odwołania przez organizatorów Fest Festivalu, zadaliście nam mnóstwo pytań. Sukcesywnie odpowiadamy i upubliczniamy wyjaśnienia. Zanim wyślesz swoje pytanie, prosimy Cię o sprawdzenie, czy odpowiedź została już zamieszczona poniżej.


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


To zależy od daty zakupu biletu. Jeśli kupiłeś bilet do 6 listopada 2022 roku (włącznie), Going. przyzna Ci pełny zwrot. Jeśli zakupu dokonałeś po tym terminie, Going. zwróci Ci tzw. opłatę transakcyjną. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku, Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Wynika to ze zmiany modelu sprzedaży z własnego na agencyjny. W pierwszym modelu klient zawierał umowę sprzedaży z Going., w drugim  – z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Do 6 listopada 2022 roku sprzedaż biletów na Fest Festival odbywała się w modelu własnym. Oznacza to, że osobom, które kupiły bilety w tym terminie, możemy zwrócić całość środków. Pieniądze  od pozostałych klientów na bieżąco trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata transakcyjna?


Opłata transakcyjna to po prostu wynagrodzenie Going. Została zawarta w cenie biletu niezależnie od sposobu i terminu zakupu. 


Komu przysługuje zwrot opłaty transakcyjnej?


Zwrot opłaty transakcyjnej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od sposobu i terminu zakupu.


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going.pl w modelu sprzedaży własnej?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem aplikacji Going, w modelu sprzedaży własnej, otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu. 


Uproszczoną instrukcję zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Kiedy otrzymam zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going w modelu sprzedaży własnej?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Co zrobić, żeby otrzymać zwrot za bilet zakupiony w modelu sprzedaży agencyjnej na stronie festfestival.pl?


Osoby, które zakupiły bilety na stronie Fest Festivalu i chcą otrzymać zwroty, powinny zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. Poinformowaliśmy o tym mailowo po oficjalnym odwołaniu festiwalu przez organizatorów. Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłaty transakcyjne zostawały u nas, pozostałe środki na bieżąco przekazywaliśmy organizatorowim. 


Kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o. Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Opłata transakcyjna zostanie zwrócona automatycznie przez Going. Nastąpi to w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Nie dotyczy to jednak osób, które wybrały płatność BLIKiem i dokonały jej ponad 120 dni temu. Tym osobom wysłaliśmy maila z instrukcją dalszego postępowania. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Ponad 120 dni temu kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o., płacąc BLIKiem. Co muszę zrobić, żeby otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Będziemy potrzebować Twojego numeru biletu oraz numeru rachunku bankowego. Poinformowaliśmy Cię mailowo, jak powinieneś dostarczyć nam niezbędne informacje. Zwrot opłaty transakcyjnej nastąpi do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego zmieniono tryb sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. W tzw. międzyczasie organizator nie ma więc dostępu do wpływów ze sprzedaży. Kryzys w branży wynikający z pandemii COVID-19 wywołał konieczność wypracowania alternatywnych rozwiązań. Okazało się, że wiele organizatorów potrzebuje bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Czy klienci byli jasno informowani o tym, z kim zawierają umowę sprzedaży?


Tak. W każdym modelu informacje na temat sprzedawcy były udostępnione na ścieżce zakupowej. Zawarto je w formularzach zgód, których akceptacja była niezbędna przed finalizacją płatności.


Na jakich zasadach Going. udostępniał swój system do sprzedaży biletów Fest Festivalowi po 6 listopada 2022 roku?


Udostępniliśmy nasz system do sprzedaży biletów oraz panel do zarządzania wydarzeniem organizatorom festiwalu na mocy umowy. Oznacza to, że FEST FESTIVAL sp. z o.o jako sprzedawca sama ustalała ceny biletów i ich liczbę w sprzedaży oraz mogła dynamicznie zmieniać te dane. Spółka na bieżąco odbierała od nas wpływy ze sprzedaży biletów i odpowiadała za zarządzanie nimi. 


Czy Fest Festival do ostatniego dnia sprzedaży korzystał z systemu udostępnionego przez Going.?


Nie. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na stronie festfestival.pl w zakładce „KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca. Przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę, gdyż administruje stroną samodzielnie. Going. nie miał żadnego wpływu na decyzjeę FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator została ogłosił swoją decyzjęszona tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja Festa, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał  montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, który odbędzie się 16 września 2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, spośród dostępnych jeszcze biletów wyodrębniliśmy pulę darmowych wejściówek. Będą one przeznaczone osób, które kupiły bilety na Fest Festival poprzez Going, niezależnie od modelu sprzedaży. 


Jak zdobyć wejściówki na koncert Jimka?


Wszystkie informacje znajdziecie na stronie wydarzania: https://goingapp.pl/wydarzenie/jimek-goscie-historia-polskiego-hip-hopu-i-rozdzial-2-fest/wrzesien-2023.


Czy wejściówka na koncert Jimka jest alternatywą dla zwrotu należności za bilet na Fest Festival?


Nie. Wejściówki udostępniamy niezależnie od procedury zwrotów. Możesz ubiegać się o jedno i drugie. 


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?


Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego? 


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odnośnik do regulaminu sprzedawcy. 


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU widnieje Going.? 


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 


Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
14.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego?


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odesłanie do regulaminu sprzedawcy.


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU jest Going.?


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival?


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.?


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje.


Poniżej dokładna treść tego postanowienia:


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator.


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
08.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej, jeśli bilet był kupiony od FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłata serwisowa zostanie zwrócona automatycznie w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu.


Wyjątkiem jest płatność BLIKiem dokonana ponad 120 dni temu - wówczas do zwrotu potrzebujemy od Ciebie numeru rachunku bankowego. Poinformujemy Cię mailowo, jak to zrobić. Środki otrzymasz do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku.


Na jakiej zasadzie działa udostępnienie systemu do sprzedaży biletów w przypadku Fest Festival i Going.? 


Platforma Going. to system, który łączy kupujących i organizatora. W modelu sprzedaży agencyjnej udostępniamy nasz system, przekazując organizatorowi panel do zarządzania wydarzeniem. W takim wypadku organizator sam ustala ceny biletów oraz ich liczbę, a także może zmieniać te dane dynamicznie. Wynagrodzeniem Going. jest tylko opłata transakcyjna.


W przypadku Fest Festiwalu zdecydowana większość transakcji odbywała się na stronie organizatora festfestival.pl. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na tej stronie w zakładce “KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca i przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę bez naszego udziału, gdyż administruje stroną samodzielnie.


Na czym polegała zmiana modelu z własnego na agencyjny? Kto i dlaczego podjął taką decyzję? Jakie konsekwencje ma to dla kupujących? Jak zostali o tym poinformowani? 


Jak w przypadku innych bileterii Going. oferuje bilety na wydarzenia w dwóch modelach: sprzedaż agencyjna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z organizatorem wydarzenia) oraz sprzedaż własna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z Going.).


Przez długi czas Going. prowadził sprzedaż biletów na wydarzenia głównie w modelu sprzedaży własnej. Ta forma wiązała się z rozliczaniem z organizatorami po odbyciu się wydarzeń... Po okresie pandemii Covid wielu organizatorów wydarzeń potrzebowało jednak bieżącego rozliczania wydatków związanych z organizacją wydarzeń m.in zaliczkowania artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów, była spółka FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W modelu agencyjnym Going., jako pośrednik pobierał jedynie opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały na bieżąco do organizatora wydarzenia, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W każdym modelu zakupowym informacje na temat sprzedawcy były odpowiednio udostępnione na ścieżce zakupowej - w formie stosownych zgód, których akceptacja była niezbędna, aby przejść do płatności.


Co ze zwrotami w jednym i drugim modelu? Jak zgłosić się po zwrot, z kim się kontaktować?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem Going. otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu należności.

Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od Going. (w modelu sprzedaży własnej działającym do dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty należności po zgłoszeniu się z takim zleceniem. Każda taka osoba otrzyma zwrot środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Na naszej stronie istnieje ścieżka, gdzie można wybrać “Pomoc” - https://goingapp.pl/pomoc-going, dalej zjechać na dół strony i wybrać “Napisz do nas wiadomość” https://goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy - następnie wybrać z listy “Zwrot”. W tym miejscu przechodzi się do panelu zarządzania biletem. Każdy bilet, który podlega zwrotowi ma aktywne pola - w ten sposób zgłasza się zwrot i jest on realizowany systemowo.


Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od FEST FESTIVAL sp. z o.o. (w modelu sprzedaży agencyjnej działającym od dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty opłat serwisowych pobranych przez Going. Każda taka osoba otrzyma zwrot tych środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu ceny biletu klienci powinni zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o., na rzecz którego Going. przekazywał środki ze sprzedaży biletów w modelu agencyjnym. Poinformowaliśmy o tym w dedykowanej komunikacji mailowej po oficjalnym odwołaniu festiwalu. 


W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej zwrot opłaty serwisowej następuje automatycznie, bez konieczności działania po stronie klientów. Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno? Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Trudno powiedzieć, czemu wydarzyło się to tak późno. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Organizator zapewniał o tym, że wydarzenie się odbędzie wg planu i nie jest zagrożone. Widać to było również w komunikacji Festa za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt. Warto podkreślić, że w Parku Śląskim już trwały montaże scen, powstawały ogromne konstrukcje obsługiwane przez sztab ludzi z całej Polski i nic nie wskazywało na to, co zostało ogłoszone w piątek 4.08, czyli na 5 dni przed startem festiwalu. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU 16.09.2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów, przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going. Cieszymy się też, że raper OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać.

Zaproszenia na koncert Jimka i OKIego są niezależne od ubiegania się o zwrot pieniędzy. Każdy kto posiada bilet na Festa, kupiony w aplikacji Going. może otrzymać bezpłatną wejściówkę na obydwa koncerty.06.08.23


W pełni rozumiemy Wasze rozgoryczenie na wieść o odwołaniu Fest Festivalu 2023. Nam też jest ogromnie przykro, byliśmy na Feście co roku od początku.


Od kiedy w piątek dowiedzieliśmy się o odwołaniu Festa, zespół Going. intensywnie pracuje, abyście byli informowani o kolejnych krokach i jak najszybciej otrzymali odpowiedzi na swoje pytania oraz zwroty należności.


Chcemy wyjaśnić Wam, na czym polega model agencyjny. To częsta forma współpracy bileterii i organizatorów wydarzeń związana z koniecznością regularnej przedpłaty środków dla organizatora. Tak również działo się w przypadku Fest Festivalu. Oznacza to, że Going. - jako pośrednik - zatrzymywał opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały bezpośrednio do organizatora Festa.


Klienci, którzy za pośrednictwem Going. kupili bilety w modelu agencyjnym, automatycznie otrzymają od Going. zwrot pełnej opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformowaliśmy w dedykowanej komunikacji mailowej.


Wiemy, że jako festiwalowicze mieliście apetyty na kilka dni najlepszej muzyki na żywo i rozumiemy Wasze rozczarowanie. W tej sytuacji chcemy, niezależnie od możliwości ubiegania się o zwrot należności, abyście mogli również dodatkowo skorzystać z innych wydarzeń, jakie odbędą się na Śląsku. Już 16 września 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się wyjątkowy koncert JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, którego Going. jest współorganizatorem.


Wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going., bez względu na model sprzedaży. Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.


Cieszymy się też, że OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać. Zapraszamy po nie TUTAJ.


Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Wam bardziej tę sytuację. Jest to dla nas ważne, bo jako Going. działaliśmy i zawsze działamy uczciwie i w dobrej wierze.04.08.23


Z przykrością przyjęliśmy informację o odwołaniu Fest Festivalu 2023.

Going. prowadził dystrybucję biletów na wydarzenie w dwóch modelach: agencyjnym, gdzie klienci zawierali umowę sprzedaży z organizatorem Fest Festival sp. z o.o. oraz wcześniej do 6.11.2022 w modelu sprzedaży własnej.

W przypadku modelu agencyjnego, mając na uwadze że Going. nie był stroną umowy sprzedaży biletów, wszyscy klienci, którzy dokonali zakupu biletów od organizatora za pośrednictwem serwisu Going. otrzymają zwrot opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformujemy w dedykowanej komunikacji mailowej.

Natomiast w przypadku wszystkich klientów, którzy zakupili bilety w modelu sprzedaży własnej skontaktujemy się i zaproponujemy kilka możliwych rozwiązań, aby mogli oni uzyskać zwrot środków w preferowanej przez siebie postaci.

Na tej stronie w ciągu 48h znajdziecie Państwo podstawowe informacje, które będą na bieżąco aktualizowane. Uruchomiliśmy dedykowaną skrzynkę mailową: odwolany_fest@goingapp.pl - na wszystkie wiadomości zareagujemy tak szybko, jak to możliwe.

01.09.23


Od 4 sierpnia, czyli od odwołania Fest Festivalu przez organizatorów, zadaliście nam mnóstwo pytań. Poniżej znajdziecie ujednoliconą i zaktualizowaną listę naszych odpowiedzi na najpopularniejsze z nich. 


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Do 6 listopada 2022 roku włącznie sprzedawcą biletów na Fest Festival był Going. Natomiast po 6 listopada 2022 roku Going. nie był sprzedawcą biletów na Fest Festival, jedynie pośredniczył w ich sprzedaży przez organizatora wydarzenia, tj. z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival otrzymacie od nas zwrot opłaty serwisowej, gdyż jest to kwota którą otrzymywał Going. za pośredniczenie w transakcji. Natomiast środki ze sprzedaży biletów trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata serwisowa?


Zarówno w przypadku sprzedaży biletów przez Going., jak i w przypadku pośredniczenia przez Going. w sprzedaży biletów przez organizatorów wydarzeń, do ceny biletu doliczana jest opłata serwisowa. 

W obydwu przypadkach opłata serwisowa stanowi wynagrodzenie Going. W pierwszym za sprzedaż biletów przez Going., a w drugim za pośredniczenie przez Going. w sprzedaży biletów przez podmioty trzecie. 

W przypadku Fest Festival opłata serwisowa była uwzględniona w cenie biletu niezależnie od terminu zakupu i kanału sprzedaży. 


Komu przysługuje zwrot opłaty serwisowej?


Zwrot opłaty serwisowej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od tego, czy kupiły bilet na Fest Festival od Going., czy też od organizatora Fest Festival. 


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony od Going.?


Jeśli kupiliście bilet od Going. (sprzedaż przez Going. miała miejsce do 6 listopada 2022 roku włącznie) otrzymacie od nas zwrot ceny biletu oraz opłaty serwisowej. W celu ułatwienia otrzymania zwrotu wysłaliśmy do Was maile ze szczegółową instrukcją, na adresy podane podczas zakupu biletu. Jeśli kupiliście bilet do 6 listopada 2022 roku włącznie, ale nie otrzymaliście wiadomości e-mail dotyczącej zwrotu, napiszcie do nas na odwolany_fest@goingapp.pl


Uproszczoną instrukcję w zakresie zwrotu zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi. Bilety zakupione od organizatora Fest Festival będą miały te pola nieaktywne.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Kiedy otrzymam zwrot ceny biletu (wraz z opłatą serwisową) zakupionego od Going.?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Jak mam postępować w przypadku biletu zakupionego za pośrednictwem Going. od organizatora Fest Festival?


Jeśli za pośrednictwem Going. kupiliście bilet od organizatora Fest Festival (sprzedaż przez organizatora Fest Festival miała miejsce po 6 listopada 2022 roku) otrzymacie od Going. zwrot opłaty serwisowej. W przypadku większości z Was zwrot ten następuje automatycznie więc nie musicie podejmować dodatkowych działań. Do niektórych z Was, tj. do części osób które płaciły za bilet za pomocą BLIK, wysłaliśmy maile z prośbą o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania zwrotu. 

W przypadku zwrotu ceny biletu powinniście kontaktować się ze sprzedawcą, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej (tj. kiedy Going. pośredniczył w sprzedaży biletów przez organizatora Fest Festival) wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Środki pochodzące z opłat serwisowych zostawały w Going. jako wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów na wydarzenie. Pozostałe środki (tj. te pochodzące ze sprzedaży biletów) były przekazywane na rzecz organizatora Fest Festival.


Dlaczego zmieniono model sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej (kiedy sprzedawca biletów jest Going.) rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. Od momentu zakupu do realizacji wydarzenia organizator nie ma dostępu do wpływów ze sprzedaży. W modelu sprzedaży agencyjnej (kiedy sprzedawca biletów jest organizator wydarzenia, a Going. pośredniczy w transakcji) bileteria na bieżąco przekazuje organizatorowi środki ze sprzedaży biletów (zatrzymując jako swoje wynagrodzenie jedynie opłatę serwisową). 


W wyniku kryzysu w branży organizacji wydarzeń, wynikającego z pandemii COVID-19, wielu organizatorów potrzebowało (i nadal potrzebuje) bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator ogłosił swoją decyzję tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja organizatorów Fest Festival, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  


Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Gdzie mogę zobaczyć treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 

Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?

Dodatkowe pytania możecie kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.
17.08.23


Od 4 sierpnia, czyli odwołania przez organizatorów Fest Festivalu, zadaliście nam mnóstwo pytań. Sukcesywnie odpowiadamy i upubliczniamy wyjaśnienia. Zanim wyślesz swoje pytanie, prosimy Cię o sprawdzenie, czy odpowiedź została już zamieszczona poniżej.


Kupiłem bilet na Fest Festival 2023. Czy Going. zwróci mi pieniądze?


To zależy od daty zakupu biletu. Jeśli kupiłeś bilet do 6 listopada 2022 roku (włącznie), Going. przyzna Ci pełny zwrot. Jeśli zakupu dokonałeś po tym terminie, Going. zwróci Ci tzw. opłatę transakcyjną. 


Dlaczego osobom, które kupiły bilety po 6 listopada 2022 roku, Going. zwraca jedynie opłaty transakcyjne?


Wynika to ze zmiany modelu sprzedaży z własnego na agencyjny. W pierwszym modelu klient zawierał umowę sprzedaży z Going., w drugim  – z  FEST FESTIVAL sp. z o.o. 

Do 6 listopada 2022 roku sprzedaż biletów na Fest Festival odbywała się w modelu własnym. Oznacza to, że osobom, które kupiły bilety w tym terminie, możemy zwrócić całość środków. Pieniądze  od pozostałych klientów na bieżąco trafiały do FEST FESTIVAL sp. z o.o. 


Co to jest opłata transakcyjna?


Opłata transakcyjna to po prostu wynagrodzenie Going. Została zawarta w cenie biletu niezależnie od sposobu i terminu zakupu. 


Komu przysługuje zwrot opłaty transakcyjnej?


Zwrot opłaty transakcyjnej przysługuje wszystkim osobom niezależnie od sposobu i terminu zakupu.


Jak otrzymać zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going.pl w modelu sprzedaży własnej?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem aplikacji Going, w modelu sprzedaży własnej, otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu. 


Uproszczoną instrukcję zamieszczamy poniżej:


 1. Otwórz formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie: goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

 2. Z listy tematów wybierz „zwrot biletu”.

 3. Z tego miejsca przejdziesz do panelu zarządzania biletem.

 4. Uzupełnij aktywne pola przy bilecie, który podlega zwrotowi.

 5. Po zgłoszeniu zwrotu poczekaj na jego realizację.


Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Kiedy otrzymam zwrot za bilet zakupiony za pośrednictwem Going w modelu sprzedaży własnej?


Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Ciebie zwrotu za pośrednictwem strony goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.


Co zrobić, żeby otrzymać zwrot za bilet zakupiony w modelu sprzedaży agencyjnej na stronie festfestival.pl?


Osoby, które zakupiły bilety na stronie Fest Festivalu i chcą otrzymać zwroty, powinny zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o. Poinformowaliśmy o tym mailowo po oficjalnym odwołaniu festiwalu przez organizatorów. Jeżeli nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Czy w modelu sprzedaży agencyjnej wszystkie wpływy ze sprzedaży trafiały bezpośrednio do FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłaty transakcyjne zostawały u nas, pozostałe środki na bieżąco przekazywaliśmy organizatorowim. 


Kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o. Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Opłata transakcyjna zostanie zwrócona automatycznie przez Going. Nastąpi to w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Nie dotyczy to jednak osób, które wybrały płatność BLIKiem i dokonały jej ponad 120 dni temu. Tym osobom wysłaliśmy maila z instrukcją dalszego postępowania. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Ponad 120 dni temu kupiłem bilet bezpośrednio od FEST FESTIVAL sp. z o.o., płacąc BLIKiem. Co muszę zrobić, żeby otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej?


Będziemy potrzebować Twojego numeru biletu oraz numeru rachunku bankowego. Poinformowaliśmy Cię mailowo, jak powinieneś dostarczyć nam niezbędne informacje. Zwrot opłaty transakcyjnej nastąpi do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku. Jeżeli płaciłeś BLIKiem i nie otrzymałeś maila, napisz do nas na odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego zmieniono tryb sprzedaży z własnego na agencyjny?


W modelu sprzedaży własnej rozliczenie bileterii z organizatorem następuje po zakończeniu wydarzenia. W tzw. międzyczasie organizator nie ma więc dostępu do wpływów ze sprzedaży. Kryzys w branży wynikający z pandemii COVID-19 wywołał konieczność wypracowania alternatywnych rozwiązań. Okazało się, że wiele organizatorów potrzebuje bieżącego przepływu środków, żeby móc np. zaliczkować artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. (podobnie jak inne bileterie) zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów była FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Czy klienci byli jasno informowani o tym, z kim zawierają umowę sprzedaży?


Tak. W każdym modelu informacje na temat sprzedawcy były udostępnione na ścieżce zakupowej. Zawarto je w formularzach zgód, których akceptacja była niezbędna przed finalizacją płatności.


Na jakich zasadach Going. udostępniał swój system do sprzedaży biletów Fest Festivalowi po 6 listopada 2022 roku?


Udostępniliśmy nasz system do sprzedaży biletów oraz panel do zarządzania wydarzeniem organizatorom festiwalu na mocy umowy. Oznacza to, że FEST FESTIVAL sp. z o.o jako sprzedawca sama ustalała ceny biletów i ich liczbę w sprzedaży oraz mogła dynamicznie zmieniać te dane. Spółka na bieżąco odbierała od nas wpływy ze sprzedaży biletów i odpowiadała za zarządzanie nimi. 


Czy Fest Festival do ostatniego dnia sprzedaży korzystał z systemu udostępnionego przez Going.?


Nie. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na stronie festfestival.pl w zakładce „KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca. Przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę, gdyż administruje stroną samodzielnie. Going. nie miał żadnego wpływu na decyzjeę FEST FESTIVAL sp. z o.o.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Nie mamy wiedzy skąd taka decyzja, ani dlaczego organizator została ogłosił swoją decyzjęszona tak późno.


Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Organizator zapewniał Going. o tym, że wydarzenie  odbędzie się zgodnie planem. Na to wskazywała też komunikacja Festa, prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt.  Warto podkreślić, że w Parku Śląskim trwał  montaż scen i konstrukcji festiwalowych. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem w piątek 4 sierpnia 2023 roku.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, który odbędzie się 16 września 2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, spośród dostępnych jeszcze biletów wyodrębniliśmy pulę darmowych wejściówek. Będą one przeznaczone osób, które kupiły bilety na Fest Festival poprzez Going, niezależnie od modelu sprzedaży. 


Jak zdobyć wejściówki na koncert Jimka?


Wszystkie informacje znajdziecie na stronie wydarzania: https://goingapp.pl/wydarzenie/jimek-goscie-historia-polskiego-hip-hopu-i-rozdzial-2-fest/wrzesien-2023.


Czy wejściówka na koncert Jimka jest alternatywą dla zwrotu należności za bilet na Fest Festival?


Nie. Wejściówki udostępniamy niezależnie od procedury zwrotów. Możesz ubiegać się o jedno i drugie. 


Gdzie mogę zgłaszać dodatkowe pytania?


Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego? 


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odnośnik do regulaminu sprzedawcy. 


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU widnieje Going.? 


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival? 


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.? 


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje. 


Poniżej dokładna treść tego postanowienia: 


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator. 


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
14.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Dlaczego nasze regulaminy odsyłają jeden do drugiego?


Regulamin Aplikacji Going. dotyczy: (i) sprzedaży przez Going. biletów na wydarzenia oraz (ii) usługi pośredniczenia przez Going. w sprzedaży przez organizatorów biletów na wydarzenia przez nich organizowane. W tym drugim przypadku sprzedawcą biletu jest organizator wydarzenia więc na stronie Going. (w aplikacji Going.) jest odesłanie do regulaminu sprzedawcy.


Dlaczego na potwierdzeniu płatności z PayU jest Going.?


PayU jest podmiotem realizującym płatności online. Środki ze sprzedaży biletów są przekazywane przez operatora płatności na rzecz Going. W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej Going. przekazuje środki ze sprzedaży biletów na rzecz sprzedawcy (najczęściej jest to organizator wydarzenia).


Gdzie mogę zobaczy treść regulaminu obowiązującego w dniu zakupu moich biletów na Fest Festival?


Regulamin obowiązujący od 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 19.01.2023 do 10.03.2023: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 16.12.2022 do 19.01.2023:: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 06.09.2022 do 16.12.2022: tutaj

Regulamin obowiązujący w dniach 04.01.2022 do 06.09.2022: tutaj 


Gdzie w regulaminie jest informacja dotycząca tego, że w przypadku odwołania wydarzenia środki zwraca Organizator, a nie Going.?


Informacja ta znajduje się w regulaminie w sekcji Reklamacje.


Poniżej dokładna treść tego postanowienia:


Reklamacje, odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu dla Imprez, w których opisie wskazano, iż sprzedawcą Biletów jest Organizator.


1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu bezpośrednio od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Going., Organizator będzie dokonywał zwrotu pieniędzy Klientowi.
08.08.23


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z ostatnich dni:


Jak mogę otrzymać zwrot tzw. opłaty transakcyjnej, jeśli bilet był kupiony od FEST FESTIVAL sp. z o.o.?


Opłata serwisowa zostanie zwrócona automatycznie w ciągu 14 dni roboczych od odwołania Fest Festivalu.


Wyjątkiem jest płatność BLIKiem dokonana ponad 120 dni temu - wówczas do zwrotu potrzebujemy od Ciebie numeru rachunku bankowego. Poinformujemy Cię mailowo, jak to zrobić. Środki otrzymasz do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas numeru rachunku.


Na jakiej zasadzie działa udostępnienie systemu do sprzedaży biletów w przypadku Fest Festival i Going.? 


Platforma Going. to system, który łączy kupujących i organizatora. W modelu sprzedaży agencyjnej udostępniamy nasz system, przekazując organizatorowi panel do zarządzania wydarzeniem. W takim wypadku organizator sam ustala ceny biletów oraz ich liczbę, a także może zmieniać te dane dynamicznie. Wynagrodzeniem Going. jest tylko opłata transakcyjna.


W przypadku Fest Festiwalu zdecydowana większość transakcji odbywała się na stronie organizatora festfestival.pl. Nasza infrastruktura technologiczna była wykorzystywana na tej stronie w zakładce “KUP BILET”. Podstrona ta zniknęła w połowie lipca i przycisk do biletów zaczął kierować do innej bileterii. Organizator wykonał ten zabieg na własną rękę bez naszego udziału, gdyż administruje stroną samodzielnie.


Na czym polegała zmiana modelu z własnego na agencyjny? Kto i dlaczego podjął taką decyzję? Jakie konsekwencje ma to dla kupujących? Jak zostali o tym poinformowani? 


Jak w przypadku innych bileterii Going. oferuje bilety na wydarzenia w dwóch modelach: sprzedaż agencyjna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z organizatorem wydarzenia) oraz sprzedaż własna (gdzie klienci zawierają umowę sprzedaży z Going.).


Przez długi czas Going. prowadził sprzedaż biletów na wydarzenia głównie w modelu sprzedaży własnej. Ta forma wiązała się z rozliczaniem z organizatorami po odbyciu się wydarzeń... Po okresie pandemii Covid wielu organizatorów wydarzeń potrzebowało jednak bieżącego rozliczania wydatków związanych z organizacją wydarzeń m.in zaliczkowania artystów i podwykonawców. Dlatego już od początku 2022 roku Going. zawierał z różnymi organizatorami wydarzeń umowy w modelu agencyjnym. Jednym z takich organizatorów, była spółka FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W modelu agencyjnym Going., jako pośrednik pobierał jedynie opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały na bieżąco do organizatora wydarzenia, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o.


W każdym modelu zakupowym informacje na temat sprzedawcy były odpowiednio udostępnione na ścieżce zakupowej - w formie stosownych zgód, których akceptacja była niezbędna, aby przejść do płatności.


Co ze zwrotami w jednym i drugim modelu? Jak zgłosić się po zwrot, z kim się kontaktować?


Każdy, kto dokonał zakupu za pośrednictwem Going. otrzymał wiadomość e-mail z dokładnym wyjaśnieniem procedury zwrotu należności.

Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od Going. (w modelu sprzedaży własnej działającym do dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty należności po zgłoszeniu się z takim zleceniem. Każda taka osoba otrzyma zwrot środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Na naszej stronie istnieje ścieżka, gdzie można wybrać “Pomoc” - https://goingapp.pl/pomoc-going, dalej zjechać na dół strony i wybrać “Napisz do nas wiadomość” https://goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy - następnie wybrać z listy “Zwrot”. W tym miejscu przechodzi się do panelu zarządzania biletem. Każdy bilet, który podlega zwrotowi ma aktywne pola - w ten sposób zgłasza się zwrot i jest on realizowany systemowo.


Klienci, którzy nabyli bilety na Fest Festival od FEST FESTIVAL sp. z o.o. (w modelu sprzedaży agencyjnej działającym od dnia 6.11.2022), już otrzymują zwroty opłat serwisowych pobranych przez Going. Każda taka osoba otrzyma zwrot tych środków w regulaminowym terminie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu ceny biletu klienci powinni zgłosić się do ich sprzedawcy, tj. FEST FESTIVAL sp. z o.o., na rzecz którego Going. przekazywał środki ze sprzedaży biletów w modelu agencyjnym. Poinformowaliśmy o tym w dedykowanej komunikacji mailowej po oficjalnym odwołaniu festiwalu. 


W przypadku modelu sprzedaży agencyjnej zwrot opłaty serwisowej następuje automatycznie, bez konieczności działania po stronie klientów. Pytania można kierować na dedykowanego maila: odwolany_fest@goingapp.pl.


Dlaczego informacja o odwołaniu pojawiła się tak późno? Czy Going. miał świadomość problemów finansowych organizatora?


Odwołanie festiwalu leżało wyłącznie w gestii organizatora. Trudno powiedzieć, czemu wydarzyło się to tak późno. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Organizator zapewniał o tym, że wydarzenie się odbędzie wg planu i nie jest zagrożone. Widać to było również w komunikacji Festa za pośrednictwem mediów społecznościowych, elektronicznych, u partnerów i sponsorów wydarzenia, artystów oraz wielu podmiotów zaangażowanych w projekt. Warto podkreślić, że w Parku Śląskim już trwały montaże scen, powstawały ogromne konstrukcje obsługiwane przez sztab ludzi z całej Polski i nic nie wskazywało na to, co zostało ogłoszone w piątek 4.08, czyli na 5 dni przed startem festiwalu. Organizator wydał oficjalne oświadczenie dopiero późnym wieczorem.


Czy proponujecie coś zamiast Festa?


Jako współorganizator koncertu JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU 16.09.2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów, przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going. Cieszymy się też, że raper OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać.

Zaproszenia na koncert Jimka i OKIego są niezależne od ubiegania się o zwrot pieniędzy. Każdy kto posiada bilet na Festa, kupiony w aplikacji Going. może otrzymać bezpłatną wejściówkę na obydwa koncerty.06.08.23


W pełni rozumiemy Wasze rozgoryczenie na wieść o odwołaniu Fest Festivalu 2023. Nam też jest ogromnie przykro, byliśmy na Feście co roku od początku.


Od kiedy w piątek dowiedzieliśmy się o odwołaniu Festa, zespół Going. intensywnie pracuje, abyście byli informowani o kolejnych krokach i jak najszybciej otrzymali odpowiedzi na swoje pytania oraz zwroty należności.


Chcemy wyjaśnić Wam, na czym polega model agencyjny. To częsta forma współpracy bileterii i organizatorów wydarzeń związana z koniecznością regularnej przedpłaty środków dla organizatora. Tak również działo się w przypadku Fest Festivalu. Oznacza to, że Going. - jako pośrednik - zatrzymywał opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały bezpośrednio do organizatora Festa.


Klienci, którzy za pośrednictwem Going. kupili bilety w modelu agencyjnym, automatycznie otrzymają od Going. zwrot pełnej opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformowaliśmy w dedykowanej komunikacji mailowej.


Wiemy, że jako festiwalowicze mieliście apetyty na kilka dni najlepszej muzyki na żywo i rozumiemy Wasze rozczarowanie. W tej sytuacji chcemy, niezależnie od możliwości ubiegania się o zwrot należności, abyście mogli również dodatkowo skorzystać z innych wydarzeń, jakie odbędą się na Śląsku. Już 16 września 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się wyjątkowy koncert JIMEK HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU, którego Going. jest współorganizatorem.


Wraz z Artystą postanowiliśmy, że spośród dostępnych jeszcze biletów przeznaczymy dodatkową pulę darmowych wejściówek na to wydarzenie dla wszystkich tych, którzy kupili bilety na Fest Festival poprzez Going., bez względu na model sprzedaży. Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.


Cieszymy się też, że OKI wystąpi w Katowicach dla swoich fanów, którzy mają bilety na Fest Festival. Pomagamy w dystrybucji wejściówek na to wydarzenie, aby jak największa grupa z Was mogła z niego skorzystać. Zapraszamy po nie TUTAJ.


Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Wam bardziej tę sytuację. Jest to dla nas ważne, bo jako Going. działaliśmy i zawsze działamy uczciwie i w dobrej wierze.04.08.23


Z przykrością przyjęliśmy informację o odwołaniu Fest Festivalu 2023.

Going. prowadził dystrybucję biletów na wydarzenie w dwóch modelach: agencyjnym, gdzie klienci zawierali umowę sprzedaży z organizatorem Fest Festival sp. z o.o. oraz wcześniej do 6.11.2022 w modelu sprzedaży własnej.

W przypadku modelu agencyjnego, mając na uwadze że Going. nie był stroną umowy sprzedaży biletów, wszyscy klienci, którzy dokonali zakupu biletów od organizatora za pośrednictwem serwisu Going. otrzymają zwrot opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformujemy w dedykowanej komunikacji mailowej.

Natomiast w przypadku wszystkich klientów, którzy zakupili bilety w modelu sprzedaży własnej skontaktujemy się i zaproponujemy kilka możliwych rozwiązań, aby mogli oni uzyskać zwrot środków w preferowanej przez siebie postaci.

Na tej stronie w ciągu 48h znajdziecie Państwo podstawowe informacje, które będą na bieżąco aktualizowane. Uruchomiliśmy dedykowaną skrzynkę mailową: odwolany_fest@goingapp.pl - na wszystkie wiadomości zareagujemy tak szybko, jak to możliwe.